Menu Close

Inżynieria w medycynie

DROGIE KANDYDATKI i DRODZY KANDYDACI

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to wyjątkowe miejsce, w którym można rozwijać swoje interdyscyplinarne zainteresowania by zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji swoich zawodowych ambicji. Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna, jak również na kierunkach prowadzonych w języku angielskim chemical engineering i materials science and engineering. Każdy z kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi naprzeciw prężenie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Siedmioro uczonych z naszego Wydziału zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie. Posiadamy jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów i zapleczy aparaturowych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Opracowane technologie i materiały czynią z nas jednych z najbardziej innowacyjnych naukowców w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na oferowanych kierunkach oraz zostało potwierdzone certyfikatami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi pozycjami prowadzonych kierunków kształcenia w rankingach „Perspektyw”.

Wydział posiada bogatą ofertę kół naukowych, współpracy w projektach badawczych i rozwojowych, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych Naszych Studentów. Na Wydziale są organizowane wydarzenia oraz cykliczne spotkania i szkolenia z przedstawicielami firm, podczas których studenci zdobywają nowe umiejętności oraz mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w dyscyplinach inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia. Przyszli absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie mogą również liczyć na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Oferta skierowana jest do kandydatów zainteresowanych studiami I stopnia (inżynierskimi) oraz II stopnia (magisterskimi).

Inżynieria  w medycynie to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych kończących się tytułem zawodowym inżyniera. Program studiów realizowany jest z udziałem pracowników badawczo-dydaktycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i ZUTu. Tok nauczania łączy w sobie wiedzę i praktykę niezbędne do projektowania nowych technologii inżynierskich w obszarze medycyny. Studia te są komplementarne z zagadnieniami z kierunków lekarskich i pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnej działalności inżynierskiej w medycynie. Wiedza ta dotyczy świadomego modelowania, projektowania i kształtowania struktury materiałów/biomateriałów pod kątem zastosowania ich w medycynie (np. w instrumentarium chirurgicznym, implantologii, protetyce/stomatologii) oraz obsługi i serwisowania aparatury medycznej.  Do najważniejszych zagadnień zalicza się modelowanie/projektowanie implantów, sztucznych narządów, nośników leków w różnych terapiach, biosensorów. Dotyczy to również inżynierii tkankowej i stomatologiczno-protetycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych stosownych w medycynie (tj. laparoskopu, tomografu komputerowego, itp.).

Studiując inżynierię w medycynie:

 • potrafisz samodzielnie modelować/projektować oraz wytworzyć nowe materiały/biomateriały do zastosowania w wielu obszarach medycyny,
 • samodzielnie obsługujesz wysokiej klasy aparaturę badawczą,
 • zapoznasz się z obsługą sprzętu medycznego,
 • bierzesz udział (już od pierwszego roku studiów) w projektach badawczych o wysokim poziomie innowacyjności,
 • możesz rozwijać się naukowo pracując w międzynarodowych zespołach badawczych,
 • możesz aktywnie działać w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich.

Jeżeli jesteś otwarty na nowe rozwiązania i technologie, masz głowę pełną pomysłów, chcesz zmieniać świat, poprawiać jakość życia w wielu jego obszarach, a jednocześnie interesujesz się naukami przyrodniczymi i technicznymi, to kierunek inżynieria w medycynie jest dla Ciebie.

 • na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii lub fizyki oraz przedmiotu wskazanego przez Kandydata

Nauka na kierunku inżynieria w medycynie odbywa się w trybie dziennym i obejmuje takie formy zajęć jak: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i praktyki zawodowe (w przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem studiów).

 

Absolwent inżynierii w medycynie będzie gotowy do podjęcia pracy w:

 • firmach wytwarzających nowatorskie materiały/biomateriały i produkty,
 • przemyśle medycznym, stomatologicznym, kosmetycznym,
 • laboratoriach naukowo-badawczych nastawionych na innowacje produktów/wyrobów medycznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych wyrobów medycznych,
 • jednostkach konsultingowych,
 • firmach konstrukcyjnych w branży medycznej,
 • firmach handlujących sprzętem/aparaturą medyczną,
 • ramach własnej działalności gospodarczej (typu Start-up)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria w medycynie:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie nowych materiałów/biomateriałów wykorzystywanych w przemyśle medycznym np. do wytworzenia implantów, nośników leków, w inżynierii tkankowej i stomatologiczno-protetycznej,
 • potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i aparaturę do badania struktury, własności i budowy materiałów/biomateriałów,
 • potrafi samodzielnie modelować/projektować oraz wytworzyć nowe materiały/biomateriały do zastosowania w wielu obszarach medycyny,
 • jest przygotowany, by planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym),
 • może podjąć pracę jako inżynier lub rozpocząć kształcenie na studiach II stopnia.

Rok akademicki

2022/2023

Kierunek studiów

Inżynieria w medycynie 

Forma studiów

stacjonarne

Poziom studiów

studia I stopnia

Opłata za studia

brak

Czas trwania studiów

3,5 roku

Limit przyjęć 

60

Skip to content